Prof. Dr. Birol Civelek

Kepçe Kulak Estetiği
Otoplasti

Kepçe kulak, yelken kulak gibi halk arasında çeşitli isimlendirmeleri olan bu problem aslında çok sık görülen doğumsal bir anomalidir. Genellikle çok erken yaşlarda fark edilen kepçe kulak yine 5-6 yaşlarda bile yapılan bir ameliyatla kolaylıkla düzeltilmekte ve çocukların psiko-sosyal gelişimine olumlu yönde katkıda bulunmaktadır.

Otoplasti (kepçe kulak düzeltme ameliyatı) çocuk yaşlarda genel anestezi ile yapılırken ileri yaşlarda hafif uyutma (sedasyon) ya da tamamen lokal anestezi ile yapılabilir. Genel olarak kulak arkasından yapılan kesi ile girilir ve kıkırdak yapıları katlamak için kalıcı dikişler yerleştirilir. Ameliyat izi kulak arkasında kaldığı için kolaya kolay farkedilemez.

Ameliyat sonrası genellikle 3-5 gün sargı-pansuman yapılır. Bir hafta içinde ve bazen daha önce hastalar sosyal hayatlarına geri dönerler.